Barn- och ungdomar är vår framtid och de är fantastiska!

Genom projektet Let´s Get Out lyfter vi ungdomar med olika bakgrund som annars inte skulle fått möjligheten. Vi ger dem förutsättningar att stärka sin självkänsla, få nya kunskaper, växa som individer, bli ledare och förebilder för andra. De får en stadig grund att stå på och möjligheter att utvecklas efter eget intresse och förmåga, samtidigt som de får en tillhörighet i en grupp, nya vänner, nätverk och mentorer att prata med om alla livets funderingar.

Dessa ungdomar passerar unders sin utbildning hinder de inte trodde de kunde komma över. Att nå toppen på Städjan under vår första utbildningsvecka i Idre var stort för många av dem – inte bara en fysisk topp att klättra upp på, utan också en symbolisk topp för hur långt de kan gå i livet, och vi ger dem förutsättningar för att lyckas. Nu kan DU också ge fler ungdomar möjligheten att växa som individer och ledare – tillsammans gör vi skillnad !

Leave a Reply