Insamling 2018

Initiativet vänder sig till stora och små företag runt om landet samt till privatpersoner.
Företag kommer att erbjudas att stötta teamets ambitioner på tre nivåer. Guld, silver och brons.

Guld: 50 kr/km/person/år
Silver: 20 kr /km/person/år
Brons: 10 kr/km/person/år

Insamlingen sker via organisationen No Excuses Foundation som säkerställer att pengarna når sin mottagare utan administrativa kostnader. Även privatpersoner har möjlighet att bidra med valfritt belopp för att stödja insamlingen.

Läs mer om No excuses foundation